SOCODEVI tuyển Tư vấn môi trường

Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế SOCODEVI cần tuyển Tư vấn môi trường cho Dự án Phát triển Hợp tác xã Việt Nam (VCED), làm việc tại TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 6/5/2020

Liên hệ: VCEDPROJECT@SOCODEVI.ORG