Đề xuất gia hạn nộp 5.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất gia hạn nộp thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khoảng 5.000 tỷ đồng trong năm 2020 và miễn giảm một số chi phí liên quan đến đất đai, tài nguyên nước…

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (nhất là các hoạt động liên quan đến đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước…), để thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất gia hạn nộp thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (khoảng 5 nghìn tỷ) và giảm mức phí môi trường cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2020.

Cơ quan này cũng đề nghị đưa vào Nghị quyết giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính bổ sung quy định về giảm tiền thuê đất trong thời gian 6 tháng hoặc 1 năm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bị ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch vào Nghị định sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Mặt khác, bộ này cũng kiến nghị dự thảo Nghị quyết cần bổ sung nội dung giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, khoản tiền miễn giảm này khoảng 1.200 tỷ đồng, chủ yếu đối với các nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện sử dụng nước để làm mát nhằm giảm giá điện cho sinh hoạt, sản xuất và hỗ trợ khó khăn đối với các cơ sở có khai thác nước…

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát quy hoạch các loại khoáng sản chiến lược tập trung khai thác gắn với chế biến, xác định các khu vực dự trữ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu một số loại khoáng sản.

Điển hình như các loại khoảng sản có quy mô nhỏ lẻ (sắt, bauxit,…) ở các khu vực biên giới nếu vận chuyển về các trung tâm chế biến dẫn đến giá thành cao, hỏng đường sá; đá khối trắng, đá ốp lát sau khi đáp ứng đủ nhu cầu trong nước; một số loại khoáng sản trên mặt như cát trắng thạch anh được khai thác thu hồi từ các dự án phát triển kinh tế, xã hội để bù thu ngân sách.