Phòng chẩn đoán thuộc Cục Thú y được phép xét nghiệm khẳng định Covid-19

Viện Vệ sinh dịch tễ, Bộ Y tế vừa cấp giấy chứng nhận xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 cho Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương.

Giấy chứng nhận xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 của Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương. Ảnh: Cục Thú y.

Ngày 17/4, Viện vệ sinh dịch tễ cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cho Trung tâm chẩn đoán thú y thuộc Cục Thú y, Bộ NN-PTNT.

Theo đó, trung tâm sẽ có trách nhiệm thực hiện và duy trì khả năng xét nghiệm, chịu sự giám sát hàng năm của Viện vệ sinh dịch tễ.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 yêu cầu các cơ quan liên quan của Bộ Y tế phối hợp, hướng dẫn các cơ quan của ngành thú y chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm virus SARS-COV-2.

Theo chỉ đạo trên, Cục Thú y yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xây dựng và ban hành Quy trình xét nghiệm phát hiện virus Corona chung ở động vật và môi trường.

Ngoài ra, phối hợp với các tổ chức quốc tế (WHO, US CDC, FAO, WCS) và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn, thực hành Quy trình xét nghiệm phát hiện virus Corona chung ở động vật và môi trường bằng kỹ thuật Real – time RT-PCR cho các cán bộ thú y.

Trung tâm xét nghiệm của Cục Thú y đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp độ 2+ trở lên, có đầy đủ các trang thiết bị và cán bộ sử dụng thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm PCR, realtime PCR và giải trình tự gen.