Phê duyệt dự án đầu tư lâm sinh VQG U Minh Thượng

Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng (Ảnh: kiengiang.gov.vn)

ThienNhien.Net – Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa đã phê duyệt dự án Đầu tư Lâm sinh Vườn Quốc gia U Minh Thượng từ nay đến năm 2015.

Đơn vị được giao chủ đầu tư dự án là Ban quản lý Vườn Quốc gia U Minh Thượng, hình thức đầu tư trực tiếp theo hợp đồng.

Dự án được triển khai với mục tiêu duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng độ che phủ rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo tồn mẫu chuẩn quốc gia về hệ sinh thái rừng tràm úng phèn trên đất than bùn, bảo tồn sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng ngập nước.

Dự án được triển khai với 4 hạng mục lớn gồm: Trồng rừng và chăm sóc tổng diện tích rừng trồng trên 3.800 ha tại các tiểu khu 39, 40, 42 và 45; khoanh nuôi và hồi phục rừng trồng bằng hình thức xúc tiến tái sinh tự nhiên trên diện tích khoảng 4.700 ha tại các tiểu khu 40, 42 và 45; hai hạng mục còn lại gồm trồng cây phân tán và chuyển hoá rừng giếng.

Tổng mức đầu tư cho dự án này là 23,485 tỉ đồng, do Vườn Quốc gia U Minh Thượng tổ chức đấu thầu và hợp đồng với người dân địa phương cùng các tổ chức, cá nhân để thực hiện.