Ban hành Sổ tay hướng dẫn đo chất lượng không khí

ThienNhien.Net – Ngày 1/7/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 878/QĐ-TCMT về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí.

Theo tin từ Tổng cục môi trường, chỉ số chất lượng không khí được quy định là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm.

Trong hướng dẫn này, chỉ số chất lượng không khí được áp dụng tính cho 02 loại: Chỉ số chất lượng không khí theo ngày và Chỉ số chất lượng không khí theo giờ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.