WWF phát động cuộc thi sáng kiến giảm rác thải nhựa

Tổ chức Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động cuộc thi tìm kiếm các sáng kiến (mô hình, ý tưởng khả thi) hướng đến thay đổi hành vi trong sử dụng và thải loại rác nhựa tại 4 tỉnh thành: Đà Nẵng, Rạch Giá, Phú Yên và Phú Quốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/6/2020

Liên hệ: Anh Nguyễn Minh Đức – Cán bộ dự án, duc.nguyenminh@wwf.org.vn.