UN Women tuyển Thực tập sinh

Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc Việt Nam (UN Women) tuyển 01 Thực tập sinh trợ lý hành chính làm việc tại Hà Nội

Liên hệ:

Ứng viên nộp hồ sơ về địa chỉ email: procurement.vietnam@unwomen.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.