UNDP tuyển chuyên gia

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc  UNDP cần tuyển chuyên gia cho 3 dự án, làm việc 30 ngày trong khoảng thời gian từ tháng 5/2014 – tháng 1/2015.

Thông tin chi tiết:

Hạn cuối nộp hồ sơ: 19/5/2014