TRAFFIC tuyển Tư vấn

Tổ chức Mạng lưới giám sát thương mại động thực vật hoang dã (TRAFFIC) cần tuyển 01 Tư vấn và 01 Nhóm tư vấn, làm việc tại Hà Nội:

01 Tư vấn cải thiện chính sách để phát triển và sử dụng bền vững các sản phẩm từ nhựa cây bồ đề.

01 Tư vấn/Nhóm tư vấn phát triển tài liệu tập huấn về thương mại gỗ cho cán bộ kiểm lâm và hải quan.

Hạn nộp hồ sơ: 22/4/2020

Liên hệ: Chau.pham@traffic.org