RECOFTC tuyển thực tập sinh

Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) tuyển 01 thực tập sinh về xung đột trong chuyển đổi đất rừng (TFC); 01 thực tập sinh về lâm nghiệp cộng đồng (SCF) và 01 thực tập sinh về rừng, con người và biến đổi khí hậu (PFCC).

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/03/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.PFCCSCFTFC