GIZ tuyển Cán bộ hành chính

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển Cán bộ hành chính, làm việc tại TP.HCM.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển, vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 28/4/2020

Liên hệ: hr-giz@giz.de