CISDOMA tuyển Tư vấn

Viện Tư vấn Phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) cần tuyển Tư vấn quốc gia cho dự án về thúc đẩy bình đẳng giới, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 23/4/2020

Liên hệ: recruitement@cisdoma.org.vn