GREAT tuyển Tư vấn

Cowater International cần tuyển Tư vấn đào tạo cho Chương trình Nâng cao bình đằng giới trong Nông nghiệp và Du lịch (GREAT).

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 23/4/2020

Liên hệ: aus4equalityrecruitment@gmail.com