WVV tuyển Tư vấn

Tổ chức World Vision Vietnam cần tuyển Tư vấn tập huấn hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 17/4/2020

Liên hệ: duong_thi_thanh_huyen@wvi.org