Save the Children tuyển Cán bộ dự án 

Tổ chức Save the Children cần tuyển Cán bộ dự án cấp cao, làm việc tại Lào Cai.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 10/4/2020