ACDC tuyển Cán bộ tư vấn

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) cần tuyển Cán bộ tư vấn, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2020

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Cán bộ Hành chính – Nhân sự, tuyendung@acdc.org.vn.