IFC tuyển Điều phối viên

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đang tuyển 01 Điều phối tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến Ms. Rochi Khemka (Rkhemka@ifc.org)

Hạn chót nộp hồ sơ: 17/02/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.