Kon Tum yêu cầu các nhà máy thủy điện đảm bảo nguồn nước tưới cho vùng hạ du

UBND tỉnh Kon Tum cho biết vừa có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai ngay các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân vùng hạ du các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh trong thời gian thủy điện Thượng Kon Tum tích nước đến cao trình cống xã môi trường, thực hiện tính toán, điều chỉnh phương án phát điện nhà máy thủy điện Đăk Ne cho phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên đảm bảo nguồn nước tưới cho khu vực đất canh tác, sản xuất của nhân dân phía hạ du đập thủy điện Đăk Ne thuộc xã Tân Lập và xã Đăk Tơ Lung.

Nhà máy thủy điện Đăk Ne tại địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, thời gian chạy máy nhà máy thủy điện Đăk Ne trong ngày từ 6h00 đến 11h30 và từ 15h00 đến 20h00; thời gian tích nước từ 20h00 đến 6h00 ngày hôm sau để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất của nhân dân vùng hạ lưu. Thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Ne theo đúng quy định; rà soát, cập nhật lập lại quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Ne và các thủ tục liên quan để điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế và quy định hiện hành.

Tổ chức thống kê thiệt hại (nếu có) do ảnh hưởng bởi việc Thủy điện Thượng Kon Tum chưa xả dòng chảy môi trường trong thời gian tích nước (do mực nước chưa đến cao trình cống xả môi trường) gửi về Sở Công Thương và Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp.

UBND tỉnh Kon Tum giao UBND huyện Kon Rẫy chỉ đạo chính quyền xã Tân Lập và xã Đăk Tơ Lung phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với diện tích lúa, cây trồng do thiếu nguồn nước tưới làm cơ sở đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh xem xét, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn và chính quyền địa phương cấp xã phối hợp với Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi kiểm tra, xây dựng phương án kiên cố bằng bê tông để nâng dòng chảy cấp nước cho công trình thủy lợi Đăk Snghé nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu, sản xuất của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu UBND huyện Kon Rẫy tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình vận hành phát điện của Nhà máy thủy điện Đăk Ne theo thời gian nêu trên và thông báo cho nhân dân biết, chủ động việc lấy nước phục vụ sản xuất và có biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

UBND tỉnh Kon Tum cũng đồng thời giao Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi phối hợp các phòng chuyên môn của huyện, UBND xã Tân Lập và Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh kiểm tra, xây dựng phương án kiên cố bằng bê tông để nâng dòng chảy cấp nước cho công trình thủy lợi Đăk Snghé nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu, sản xuất cho người dân. Yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định giá trị thiệt hại trong quá trình tích nước tạm thủy điện Thượng Kon Tum để xem xét, có phương án hỗ trợ kịp thời đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Hỗ trợ và phối hợp với UBND huyện Kon Rẫy, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi xây dựng kè chắn nâng dòng chảy cấp nước vào thủy lợi Đăk Snghé nhằm đảm bảo guồn nước phục vụ sản xuất của người dân trong khu vực. Thực hiện vận hành xả dòng chảy môi trường theo đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi tích nước đến cao trình cống xả môi trường.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, với các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa các công trình thủy điện theo thẩm quyền và các quy định hiện hành, UBND tỉnh Kon Tum sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.