IDH tuyển Nhóm Tư vấn

Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững Việt Nam (IDH) cần tuyển nhóm Tư vấn tiến hành nghiên cứu và thiết kế chương trình cảnh quan đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2020

Liên hệ: vietnam@idhtrade.org; duongpham@idhtrade.org