Chương trình nâng cao chất lượng dược phẩm (PQM) tuyển tư vấn

Vị trí: Chuyên gia tư vấn – Chương trình nâng cao chất lượng dược phẩm (PQM) – tại Việt Nam
Mô tả tóm tắt công việc: Chương trình nâng cao chất lượng dược phẩm (PQM) hỗ trợ đảm bảo chất lượng, tính hiệu quả và an toàn của dược phẩm trên toàn thế giới được USAID cấp vốn. Có trụ sở chính đặt tại Maryland, Hoa Kỳ, PQM được thực hiện theo tiêu chuẩn Dược điển Hoa Kỳ, trong việc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng dược phẩm đã được Quốc tế công nhận.PQM đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn cá nhân hỗ trợ Giám đốc Khu vực của PQM và Điều phối viên trong việc phối hợp, thực hiện và cập nhật kịp thời các hoạt động dự án PQM (sản xuất nội địa thuốc ngủ gây tê, chất lượng sản phẩm Nhiễm trùng cơ hội, và Giám sát Chất lượng Dược phẩm đối với thuốc chống sốt rét, các loại kháng sinh cần thiết được lựa chọn, và thuốc chống bệnh lao (anti-TB)) trong kế hoạch công việc đã được thông qua bởi
Yêu cầu tối thiểu: Có bằng Dược sĩ, Bác sĩ của hiệu thuốc, MPH, hoặc bằng Thạc sỹ Hoá học hoặc bằng cấp liên quan; bằng Tiến sĩ được ưu tiên hơn. Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và/hoặc dược. Phải thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt. Đòi hỏi có kinh nghiệm làm việc với Bộ Y tế, Cục quản lý dược Việt Nam và tổ chức Quốc tế.Có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong các vấn đề quản lý dược phẩm và các tài liệu kỹ thuật phổ biến phù hợp với yêu cầu Quốc gia và Quốc tế. Giấy chứng nhận kinh nghiệm trong sản xuất dược phẩm, bảo đảm và kiểm soát chất lượng, bao gồm cả kiểm tra GMP đối với việc tuân thủ quy định, chuẩn bị hồ sơ cho việc đăng ký sản phẩm hoặc môi trường quản lý chất lượng. Có kiến thức tốt về GMP / GLP và các ứng dụng của nó trong việc bố trí phòng thí nghiệm khác nhau.
Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính: 1. Làm việc chặt chẽ với Điều phối viên Dự án PQM đối với khu vực Đông Nam Á và chuyên gia GMP theo sự chỉ đạo của Giám đốc phụ trách khuc vực Châu Á để phối hợp thực hiện và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác địa phương và trong nước tại Việt Nam.2. Phát triển các mối quan hệ với sứ mệnh USAID và các đối tác trong nước khác.

3. Đưa ra các ý tưởng mới và chỉ dẫn thích hợp về mặt kỹ thuật để phát triển, thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của kế hoạch công việc.

4. Trình bày USP PQM theo yêu cầu tại các buổi họp kỹ thuật và khoa học trong nước.

5. Tham gia các hạng mục bảo đảm chất lượng thuốc tại các buổi họp khu vực và trong nước, khi cần thiết.

6. Cung cấp đầu vào để phát triển kế hoạch công việc và chuẩn bị báo cáo khi cần thiết.

7. Chuẩn bị và báo cáo thông tin mới nhất và tiến trình lên PQM HQ trên cơ sở đúng nguyên tắc khi cần thiết.

8. Sẵn sàng cập nhật thông tin Sứ mệnh USAID Việt Nam và Điều phối viên Dự án USP PQM và Quản lý Khu vực, khi được yêu cầu.

9. Thực hiện các nghĩa vụ khác, khi được chỉ định.

Hạn nhận hồ sơ đến 20 tháng 8 năm 2011.

Liên hệ:

Bác sĩ Souly Phanouvong tại SXP@usp.org

Tel. +1 301 816 8582; Fax: +1 301 816 8374.