PATH tuyển Giám đốc dự án

Tổ chức PATH tại Việt Nam đang tuyển 01 Giám đốc dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 03/12/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.