WVV tuyển 04 vị trí

Tổ chức World Vision Vietnam cần tuyển 04 vị trí, làm việc tại Hà Nội:

01 Cán bộ tài chính dự án

01 Cán bộ dự án

01 Chuyên gia kỹ thuật 

01 Chuyên gia đánh giá hiệu quả chương trình

Hạn nộp hồ sơ: 7/4/2020

Liên hệ: Phòng Con người và Văn hóa, World Vision International – Vietnam, Tầng 9, Tòa nhà Mercury, 444 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.