SNV tuyển Tư vấn pháp lý

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Tư vấn pháp lý, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 6/4/2020