GIZ tuyển Cán bộ hành chính

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức cần tuyển Cán bộ hành chính chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2020

Liên hệ: hr-giz@giz.de