Tổ chức Kenan châu Á tuyển thực tập sinh

Tổ chức Kenan châu Á tuyển 02 thực tập sinh hỗ trợ Dự án Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp làm việc trong thời gian 02 tháng tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/06/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.