UN Women tuyển 02 Tư vấn

Tổ chức UN Women cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội:

01 Tư vấn quốc gia về phần mềm hệ thống quản lý thiên tai.

01 Tư vấn quốc gia xây dựng dữ liệu về hạn hán nhằm tích hợp vào hệ thống quản lý thiên tai

Hạn nộp hồ sơ: 25/3/2020

Liên hệ: procurement.vietnam@unwomen.org