SNV tìm kiếm dịch vụ Infographic

Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) đang tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ đồ họa Infographic.

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email snvvietnamprocurement@snv.org, ghi rõ tiêu đề “Infographic Animation Production”.

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/01/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.