CARE tuyển Tư vấn

Tổ chức CARE International in Vietnam cần tuyển Tư vấn/Nhóm Tư vấn thực hiện tài liệu chính sách về biến đổi khí hậu.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 19/3/2020

Liên hệ: Procurement@care.org.vn