SNV tuyển chuyên gia phân tích

Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV hiện đang cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn phân tích luật pháp làm việc cho dự án “Xây dựng lộ trình bảo vệ xã hội và môi trường trong chương trình hành động REDD+ quốc gia của Việt Nam”

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch (bản cập nhật nhất) và Thư bày tỏ quan tâm trong đó nêu rõ tổng mức phí tư vấn mong đợi tới ông Nguyễn Vinh Quang theo địa chỉ email qnguyenvinh@snvworld.org

Hạn nộp hồ sơ: 17:00 ngày 14/07/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây