Học bổng Báo chí tại Đại học Harvard

Học bổng Nieman-Berkman Klein năm học 2020 – 2021 đang nhận đơn đăng ký. Học bổng dành cho cả ứng viên Mỹ và quốc tế theo học các khóa học liên quan tới đổi mới báo chí tại Đại học Harvard. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nhận hồ sơ: 01/12/2019