CARE tuyển Tư vấn

Tổ chức CARE International tuyển Tư vấn nghiên cứu thị trường cà phê chè, làm việc tại Sơn La và Điện Biên.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: Procurement1@care.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây