OUCRU tuyển Điều phối viên

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) ở Việt Nam cần tuyển Điều phối viên.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/03/2020

Liên hệ: trangbh@oucru.org