PSI tuyển Điều phối viên Nghiên cứu

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) tuyển Điều phối viên Nghiên cứu

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h ngày 21/8/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.