Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu

Nhóm làm việc về Dân tộc Thiểu số (EMWG) xin trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến dự một buổi chia sẻ các phát hiện chính của Nghiên cứu kiến thức bản địa trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp của một số cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam.

Đây là một nghiên cứu do tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc, Việt Nam (CASI III).

Cuộc họp được tổ chức lúc 14h00 ngày 24 tháng 6 năm 2011 tại phòng họp của Trung tâm dữ liệu các tổ chức phi Chính phủ (NGORC), 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Để thuận tiện cho việc chuẩn bị đề nghị quý vị đại biểu khẳng định sự tham gia của mình với Dương Thị Tâm theo địa chỉ emwg@ngocentre.org.vn trước ngày 22 tháng 6 năm 2011.

The Ethnic Minorities Working Group (EMWG) cordially invite you to a meeting to learn about the principal findings of a study on Indigenous knowledge in agriculture and forestry of several ethnic minorities groups of Vietnam’s Northern Mountain Region. This study is conducted by Care International within the Civil Action for Socio-economic Inclusion in Sustainable Development for Ethnic Minority in Northern Vietnam (CASI III).

Kindly refer to the Invitation for further information. (English and Vietnamese).