FFI tuyển Điều phối viên

Tổ chức Động thực vật Thế giới (FFI) cần tuyển Điều phối viên cho dự án về bảo tồn thực vật tại Hà Giang.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/03/2020

Liên hệ: viet.hong.le@fauna-flora.org