RLS tuyển Tư vấn

Tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung cần tuyển Tư vấn nghiên cứu và đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế – xã hội tại 4 quốc gia Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: nguyen.tung@rosalux.org