Plan International tuyển Tư vấn

Tổ chức Plan International cần tuyển Tư vấn trong thời gian từ tháng 3 – 31/5/2020.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/03/2020

Liên hệ: hieu.gianghoang@plan-international.org; hoan.nguyendinh@plan-international.org