AEAI tuyển Trợ lý chương trình

Tổ chức Aide et Action International (AEAI) cần tuyển Trợ lý chương trình, làm việc tại Hòa Bình hoặc Lào Cai.

Liên hệ: info-vietnam@aide-et-action.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/03/2020