FHI 360 tuyển 02 vị trí

FHI 360 cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội.

01 Chuyên gia tư vấn sức khỏe số cho chương trình Cải thiện sức khỏe (BHP). Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/03/2020

01 Cán bộ tư vấn – điều phối kỹ thuật. Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/03/2020

Liên hệ: Vietnam.recruitment@fhi360.org