Operation Smile Vietnam tuyển Thực tập sinh

Operation Smile Vietnam cần tuyển 02 thực tập sinh cho Chương trình thực tập 2020.

Hồ sơ ứng tuyển gửi về hòm thư: nga.nguyen@operationsmile.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/03/2020