ENV tuyển Cán bộ truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) hiện đang tuyển 01 Cán bộ truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: nhanhien.env@gmail.comloanvu.env@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/02/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.