CRD tuyển Tư vấn

1

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) cần tuyển Tư vấn thực hiện hoạt động Tập huấn về giám sát, đánh giá chiến lược cho cán bộ Trung tâm, làm việc tại Huế.

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/01/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.