Làng trẻ em SOS tuyển Tư vấn

Làng trẻ em SOS cần tuyển Chuyên gia tư vấn cho các hoạt động đánh giá khả năng pháp lý và ngân sách để gia tăng trợ cấp chính phủ cho đơn vị, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ: hoa.voxuan@sosvietnam.org

Hạn nộp hồ sơ: 29/02/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.