SOS Việt Nam tuyển điều phối 

Làng trẻ em SOS cần tuyền điều phối viên vận động chính sách quốc gia, làm việc tại Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng nộp hồ sơ tiếng Việt và tiếng Anh tới địa chỉ mail: quynh.duongthinhu@sosvietnam.org  và hoa.nguyenxuan@sosvietnam.org

Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây