FHI 360 tuyển trợ lý cán bộ kỹ thuật

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) đang cần tuyển vị trí trợ lý cán bộ kỹ thuật, tư vấn và kiểm tra HIV (HTC), làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/8/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.