CISDOMA tuyển nhiều vị trí

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) cẩn tuyển:

  • Chuyên gia tư vấn, tập huấn viên cho Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, tại Ngã Năm, Sóc Trăng và Tam Đường, Lai Châu. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h ngày 19/02/2020.
  • Cán bộ cho Dự án Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới, làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 29/02/2020.

Liên hệ nộp hồ sơ: recruitment@cisdoma.org.vn.