AEA tuyển Cán bộ

 

Tổ chức Aide et Action (AEA) tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ chương trình kiêm M&E, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: info-vietnam@aide-et-action.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/08/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.