Dịch virus Corona: Cửa khẩu tê liệt, nông sản Việt nằm đắp chiếu