IMO tuyển Thư ký

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) tuyển thư ký làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đăng ký tới: hcmc@iom.int

Hạn ứng tuyển: 5/12/2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.