GHSC-PSM tuyển Giám đốc quốc gia

Chương trình Global Health Supply Chain Program-Procurement and Supply Management (GHSC-PSM) cần tuyển giám đốc quốc gia làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 2/12/2019

Chi tiết xem tại đây